Asus k52j b/k - problem z dźwiękiem, brak dostępu do Internetu mimo podłączenia

Zobacz takkże: rejestracja domeny, konfiguracja domeny, blokada stron dla dorosłych, WiFi 2.4 GHz - montaż, konfiguracja routera WiFi, konfiguracja routera ASDL, Instrukcja założenia konta bankowego

Naprawa komputera w domu klienta  w formie pogotowia komputerowego:

Objawy:
1)  Komputer po odsłuchaniu kilkuminutowego utworu muzycznego zaczął gwałtownie zwalniać. Utwór muzyczny był przerywany - „zacinał się”  
2)  Komputer nie miał dostępu do Internetu mimo poprawnego podłączenia do skonfigurowanego modemu ADSL.

Badania/testy:
1)  Przy zacinaniu się komputera w  Menedżerze zadań  było widać >90% obciążenie wszystkich rdzeni procesora. Określenie, która z aplikacji obciąża maszynę na podstawie menedżera zadań nie było możliwe.
2)  Wykonano test ping do routera oraz do DNS 194.204.152.34. Testy zakończone powodzeniem.

Wnioski:
1)  Konflikt programów do ochrony antywirusowej.
2)  Blokada portu nr 80

Diagnoza:
Na komputerze były zainstalowane dwa programy antywirusowe AVG Anti-Virus oraz Trend Micro oraz włączona była Zapora systemu Windows. Domniemywa się, że programy generowały konflikt, którego objaw nasilał się przy próbie automatycznej aktualizacji jednego z programów przez co pochłaniane były zasoby komputera co skutkowało przycinaniem się muzyki - program a) łączył się z siecią, gdy b) go blokowal. Ponad to, jeden z programów blokował port nr 80 odpowiadający za wyświetlanie stron Internetowych.

Naprawa komputera - przebieg:

1)  Wyłączono zaporę systemu Windows 7 (Start -> Panel sterowania ->  Zapora systemu Windows ->Zmień ustawienia zaawansowane -> wyłącz zaporę).
2)  Odinstalowanie Trend Micro
3)  Ponowne włączenie zapory.

Zaporę Windows wyłączono dla testu, co skutkowało możliwością przeglądania stron www.
Usterka usunięta.

Powróć do: Naprawa komputerów - spis porad oraz wskazówek
Strona obejmuje zagadnienia: naprawa komputera i pogotowie komputerowe Kraków –problemy z laptopem Asus z Windows 7 Home Premium