Jak zlikwidować pojawiający się komunikat "system może być zagrożony"?

Zobacz także: Instrukcja założenia konta bankowego
Omawiany problem dotyczy zabezpieczeń w sekcji sytemowej: Centrum zabezpieczeń Windows,  dotyczy:  zapora Windows, aktualizacje automatyczne, ochrona antywirusowa. Wszelkie ustawienia związane z tą sekcją można usunąc i są to: wyłączenie aktualizacji automatycznych, zapora systemowa, ochrona antywirusowa, a także ustawienia dotyczące powiadomień Windows.

Instrukcja: Aby zmienić ustawienia Powiadomień w centrum zabezpieczeń należy: kliknij Start następnie „panel sterowania”.  Znajdź ikonę „centrum zabezpieczeń” i kliknij w nią dwukrotnie. W otwartym oknie możemy edytować ustawienia systemowe Windows dotyczące zabezpieczeń. W lewej części okna mamy napis „Zmień sposób informowania mnie przez Centrum Zabezpieczeń” kliknij w niego i odznacz zaznaczone tam opcje. Od tej pory alerty nie będą wyświetlane.

 

Powróć do: Serwis komputerowy - spis awarii oraz ich rozwiązań
Strona obejmuje zagadnienia
: Jak wyłączyć powiadomienia Windows, naprawa komputerów Kraków, pogotowie komputerowe, jak zmienić powiadomienia, usuwanie komputer może być zagrożony z powodu zapory, z powodu ustawień aktualizacji automatycznych, z powodu ustawień programu antywirusowego.