Mikroprocesory

        Znajdujesz się na stronie poświęconej mikroprocesorom i mikrokontrolerom. Można tu znaleźć wiele informacji na temat powyższych układów między innymi schematy blokowe, wyprowadzenia interfejsy itp. Omawiane układy to mikroprocesory z80 firmy Zilog, Intel 8086 oraz mikrokontrolery firm PIC, ATMEL, Intel 8051.

Co tu znajdziesz?

        Na stronie możesz szukać informacji takich jak: przegląd firm produkujących mikrontroler 8051, schemat blokowy 8051, porównanie parametrów mikrokontrolerów, interfejsy 8051, lista rozkazów z80, liste rozkazów 8051, listę rozkazów 8086.