32- bitowy - określenie używane w odniesieniu do sprzętu komputerowego i innych urządzeń cyfrowych oraz oprogramowania mogącego przetwarzać 32 bity danych jednocześnie;

4004 - pierwszy mikroprocesor firmy Intel, który został zaprezentowany w 1971 r.; ten 4 -bitowy układ potrafił wykonać 60 000 operacji na sekundę I zawierał 2300 tranzystorów

486 - skrót nazwy mikroprocesora 80486 firmy Intel, który był układem o 32-bitowej magistrali wewnętrznej i zewnętrznej; został zaprezentowany w 1990r. I był kolejnym (po 386) mikroprocesorem z serii 80x86; na rynku był dostępny w wersji zubożonej 486SX (bez koprocesora), 486 SL (dla komputerów przenośnych), pełnej 486DX oraz ulepszonej486DX/2 (z podwójna częstotliwością taktowania); oprócz firmy Intel procesory klasy 486 produkowali także inni producenci: Cirix (np. 486DLC) I AMD (np. 486DLC)

6502 - 8- bitowy mikroprocesor firmy Rockwell, stosowany w starszych typach komputerów Macintosh oraz w komputerach Commodore I Atari; następcami procesora były układy: 65C02, 65010, 65C16.

68000 - 8-bitowy mikroprocesor firmy Motorola z serii 680x0 produkowany z myślą o komputerach Macintosh; stosowano go m.in. w modelach Macintosh Plus oraz SE.

68020 - Mikroprocesor firmy Motorola z serii 680x0, który został wykonany przez firmę Apple w komputerach Macintosh II oraz SE/30

68003  - 32-bitowy mikroprocesor firmy Motorola z serii 680x0, stosowany m.in. w komputerach Macitnosh IIC i SE/30 firmy Apple.

68040 - 32-bitowy mikroprocesor firmy Motorola z serii 680x0, stosowany w komputerach Quadrans firmy Apple.

680x0 - ogólne oznaczenie serii procesorów firmy Motorola, do której m.in. należały układy 68000, 68020, 68030, 68030, 68040; układy z serii 680x0 były m.in. stosowane w komputerach Macintosh.

8-bitowy - określenie używane w odniesieniu do sprzętu komputerowego I innych urządzeń cyfrowych (np. przetworników) oraz oprogramowania mogącego przetwarzać 8 bitów danych jednoczenie.

8008 - pierwszy mikroprocesor  firmy Intel, który pojawił się w 1972r. i był następcą mikroprocesora serii 4004 tej firmy.

8080 - mikroprocesor firmy Intel pochodzący z 1974 r., pracujący z 8-bitową magistralą wewnętrzną I zewnętrzną; układ ten posiadał 5000 tranzystorów I swoją mocą obliczeniową znacznie przewyższał wcześniejsze mirkoprocesory (4004 I 8008).

8085 - 8-bitowy mikroprocesor firmy Intel pochodzący z 1976r., który zawierał 6200 tranzystorów I, podobnie jak jego poprzednik 8080 pracował z 8-bitową magistralą wewnętrzną I zewnętrzną.

8086 - pierwszy mikroprocesor firmy Intel pracujący z  16 - bitową magistralą wewnętrzną I 8- bitową magistralą zewnętrzną; został zaprezentowany w 1978 r. I zawierał  30 000 tranzystorów; na jego podstawie opracowano w kolejnych latach układy serii 80x86 (80186, 80286. 80386 I 80486). a także model Pentium.

8088 -  wolniejsza I zarazem tańsza wersja mikroprocesora 8086 firmy Intel (z 8 - bitową magistralą wewnętrzną I zewnętrzną), która pojawiła się jednocześnie z procesorem 8086 I została opracowana m.in. z myślą  o komputerach osobistych klasy IBM PC XT