Adresacja bezpośrednia w 8086                        

           Adresacja bezpośrednia (direct addressinig) polega na podaniu pełnego adresu operandu bezpośrednio w programie. Ten adres jest bezpośrednim identyfikatorem lokacji komórki pamięci lub rejestru komputera.

Na rys 2.4 podano przykład przekazywania danych miedzy wybranymi rejestrami wewnętrznymi procesora; z pary BX do akumulatora 16-bitowego AX. Adresy operandów są zapisane w kodzie rozkazu przesyłu danych.

 

Na rys. 2.5 przedstawiono inny przykład adresacji bezpośredniej dla przekazywania danych z komórki pamięci wskazywanej przez adres  adr. do podanego w rozkazie rejestru akumulatorowego.

Do rejestru AX wpisane zostają dwa kolejne bajty sowa 16-bitowego,  zapisane w pamięci według kolejności: młodszy a następnie starszy bajt sowa.