Mikrokontrolery

Dział poświęcony mikrokontrolerom różnych firm. Znajdują się tu informacje o mikrokontrolerach z rodziny 8051 firmy Intel, AVR firmy ATMEL oraz PIC firmy Microchip Technology.

Mikrokontroler  jest układem scalonym bardzo wielkiej skali integracji w skład którego wchodzi:

* mikroprocesor

* pamięć przechowująca rozkazy dla mikroprocesora, dane oraz wyniki operacji

* układy wejścia-wyjścia, umożliwiające wprowadzanie do pamięci rozkazów i danych i wyprowadzanie wyników

Mikrokontrolery są więc kompletnymi, programowalnymi, autonomicznymi układami (do pracy nie jest konieczne urządzenie zewnętrzne), mogącymi realizować wszystkie operacje składające się na przetwarzanie informacji cyfrowej łącznie z jej wymianą z określonym otoczeniem. Do najpopularniejszych mikrokontrolerów należy obecnie układ 8051.