Adresacja natychmiastowa w 8086                        

              Zapis danych w komórce pamięci następującej po lokacji kodu operacji nazywa się adresacja natychmiastowa (immediate addressing). Co oznacza, ze w polu operandu występującym po kodzie operacji zapisane są dane dla tej operacji. Przykład adresacji natychmiastowej przedstawiono na rys. 2.8.

 

Mozna to równiez uznać za szczególny przypadek adresacji względnej z adresem bazy zawartym we wskaźniku rozkazów (IP) z przemieszczeniem 0.