Adresacja pośrednia w 8086                        

            

        Adresacja pośrednia (indirect addressing) polega na wskazywaniu lokacji operandu za pomocą zawartości określonego rejestru procesora (Rys. 2.6) lub komórki pamięci operacyjnej  (PAO).  Przykładowy  procesor  dokonuje  automatycznej  zmiany  zawartości  tego  rejestru/komórki pamięci (increment lub decrement) po wykonaniu operacji adresacji

 

Pokazany  na  rysunku  przykład  ilustruje  zasady  przepisywanie  zawartości  dwóch komórek pamięci wskazywanych zawartością rejestru BX oraz jego inkrementowanej o 1 wartości ( [BX + 1]) lub ((BX) + 1).

Do tej grupy zaliczy można również adresowanie stosu pamięci; zawartością specjalnego rejestru zwanego wskaźnikiem stosu (SP - Stack Pointer), podobnie jak w przykładzie dla adresacji pośredniej pokazanym na rys.2.6.