Adresacja względna w 8086                        

  Adres względny (relative address) obliczamy względem adresu początku strony (sekcji)  przez dodanie do niego zawartości określonego rejestru wewnętrznego procesora. Jest to tzw. przemieszczenie adresowe (DISP - Displacement lub Offset). Przemieszczenie dotyczy adresu wewnątrz strony od adresu bazy o określaną liczbę komórek pamięci. Na rys. 2.7 jest podany przykad adresacji względnej zawartością rejestru BX z przemieszczeniem 2.

 

Operacja:

MOV   AX,[BX] + 2 oznacza wpisanie do rejestru AX zawartości komórki pamięci wskazywanej przez zawartość rejestru BX - bazy i przemieszczenia o 2 komórki pamięci (Offset = 2) oraz kolejnego bajta w pamięci. Dane są czytane z pamięci w kolejności młodszy bajt a następnie starszy bajt i w takiej kolejności wpisywane w odpowiednie części rejestru AX.