Mikrokontrolery firmy Atmel

Atmel AVR to rodzina ośmiobitowych mikrokontrolerów produkowanych przez firmę Atmel.

Jednostka arytmetyczno-logiczna opracowana przez dwóch studentów z Norwegian Institute of Technology oparta jest na schemacie RISC procesora i zasadami architektury harwardzkiej, zawiera 32 ośmiobitowe rejestry. Instrukcje arytmetyczno-logiczne mogą być wykonywane na rejestrach. Dane z pamięci mogą być tylko przesyłane do i z rejestrów. Charakteryzuje się ona prostą strukturą rozkazów, dużą wydajnością obliczeniową (większość rozkazów wykonywana jest w jednym takcie procesora).

Listę rozkazów utworzono mając na uwadze współczesne kompilatory dodając rozkazy pobierania danych porzez adresowanie pamięci rejestrem 16-bitowym (zestaw dwóch rejestrów) z jednoczesnym zwiększeniem lub zmniejszeniem rejestru adresowego (pobierz i zwiększ/zmniejsz).

 

Kontrolery wyposażone są między innymi w:

  • Watchdog - system restartu w przypadku zapętlenia się programu
  • wewnętrzny oscylator
  • UART lub USART - uniwersalny port wejścia wyjścia szeregowego, umożliwiający realizację sprzętową wielu protokołów transmisji szeregowej,
  • RTC - zegar czasu rzeczywistego (Real Time Clock),
  • Przetworniki A/D i D/A - przetworniki analogowo cyfrowe i cyfrowo analogowe,
  • Sprzętowe PWM,
  • Sprzętową obsługę protokołów SPI, TWI (odpowiednik I²C).
  • Porty I/O
  • ISP (In-System Programming - programowanie w układzie) mikrokontroler programuje się w układzie bez wylutowywania, wyciągania mikrokontrolera z układu. Znacznie ułatwia to tworzenie urządzeń opartych na mikrokontrolerach i umożliwia wymianę oprogramowania w każdej chwili.

(wikipedia)