Zilog z80

Zilog 80 - procesor opracowany przez firmę Zilog, założoną przez grupę byłych pracowników Intela, opartey na procesorze Intel 8080. Układ o nazwie Z80 wszedł do sprzedaży w lipcu 1976 roku i natychmiast szturmem zdobył rynek.

Dużą zasługę w zyskaniu popularności odegrała w Z80 zgodność programowa z 8080 - systemy oparte na Z80 bez większych problemów mogły korzystać z bogatej, istniejącej już, bazy oprogramowania (w tym systemu operacyjnego CP/M).

Charakterystyka:

 • 8-bitowa magistrala danych;
 • 16-bitowa magistrala adresowa;
 • zasilanie i poziomy logiczne zgodne ze standardem TTL;
 • 158 rozkazów, w tym 78 zgodnych z Intel 8080;
 • dodatkowe rozkazy umożliwiały użycie nowych technik adresowanai pamięci oraz przerzucania obszarów pamieci.
 • wszystkie sygnały sterujące i obie magistrale dostępne wprost (bez multipleksowania);
 • obudowa typu DIL 40;
 • wbudowany układ odświeżania pamięci dynamicznej.

Dodatkową zaletą użycia Z80 była możliwość skorzystania z dobrze zaprojektowanych zewnętrznych układów ściśle współpracujących z jednostką centralną:

 • Z80 PIO - programowalny układ wejścia/wyjścia zawierający dwa 8-bitowe, niezależne, dwukierunkowe porty równoległe;
 • Z80 SIO - układ zawierający dwa niezależne porty szeregowe;
 • Z80 CTC - układ czasowy - zawierający dwa bloki, z których każdy może pracować jako licznik lub zegar;
 • Z80 DMA - układ zarządzający transmisją danych między urządzeniami wejścia/wyjścia a pamięcią;
 • Z80 DART - zubożona (i tańsza) wersja Z80 SIO;
 • Z80 COMBO - układ peryferyjny zawierający: pamięć RAM (256B), dwa układy czasowe, dwa porty szeregowe i układ kontroli przerwań.