Mikrokontroler Pic: opis ogólny (wikipedia)

PIC (ang. Peripheral Interface Controller) to rodzina mikrokontrolerów typu RISC produkowana przez firmę Microchip Technology. Rodzina ta wywodzi się z 8-bitowego mikrokontrolera PIC1650 zaprojektowanego pierwotnie przez firmę General Instrument.

Firma Microchip zamiast akronimu PIC używa nazwy PICmicro. Uważa się, że akronim PIC oznacza ang. Peripheral Interface Controller, choć oryginalna nazwa nadana mikrokontrolerowi PIC1650 przez General Instrument to ang. Programmable Intelligent Computer.