Rejestry segmentowe 8086

                        

Megabajt przestrzeni pamięciowej jest adresowany przez procesor, za pomocą 20- bitowej magistrali adresowej. Obszar pamięci podzielono na segmenty po 64 KB każdy a procesor ma bezpośredni dostęp do czterech segmentów. Lokacja początkowa tych segmentów (16 starszych bitów słowa 20 – bitowego) jest zapisywana w  rejestrach segmentowych: CS (code), DS (data), SS (stack), ES (extra).

Segment kodów  -  CS,  wskazuje  część  adresu  (16  bitów),  odnoszącą  się  do  obszaru pamięci, w który zapisano kody rozkazów.

Segment stosu - SS, zawiera 16 bitów adresu, które lokalizują obszar pamięci traktowany jako stos, przechowujący dane restartów przerwań.

Segment danych - DS, wskazuje 16 bitów adresu komórek pamięci, które zawierają dane;

Głównie zmienne programu.

Segment dodatkowy - ES, który jest używany jako dodatkowy obszar pamięci do zapisu danych programu.