Zilog z80 Schemat blokowy

 

 

Powyżej przedstawiono schemat blokowy mikroprocesora z80. Z80 podzielono na trzy części:

  • część sterująca: jej zadaniem jest zarządzanie i kontrola wewnętrznym przepływem danych w mikroprocesorze a przede wszystkim dekodowanie rozkazu oraz inicjowania jego wykonania;
  • rejestry: stanowią wewnętrzną pamięc operacyjną;
  • Arytmometr (jednostka arytmetyczno logiczna) :główny układ wykonawczy j (ang. arithmetic-logic unit – ALU)

Obiekt w kształcie litery „V” - ALU  wykonuje takie rozkazy jak dodawanie 8-bitowe, odejmowanie, mnożenie itd. Rozkazy skoku zmieniają obszary sterujące mikroprocesora zatem nie przechodzą przez ALU. Mniejszy obiekt w kształcie litery „v” jest sumatorem pozwalającym wykonywać szybkie operacje dodawania  8-bitowej liczby do zawartości rejestru indeksowego umożliwiając bezproblemową organizację względnego organizowania pamięci.

Część sterująca także posiada mały sumator, którego zadaniem jest zwiększanie „o jeden”  zawartości PC („licznika” rozkazów) oraz licznika odświeżania. Są także połączenia zwane szynami (magistralami), które łączą wszystkie bloki. Wyróżnia się szynę danych (8 – bitowa), szynę adresową, a także szynę sterowania, czyli szereg połączeń, którymi biegną sygnały kontrolne i sterujące.