Układ wykonawczy (EU)

       

            Układ wykonawczy procesora 8086 zawiera szesnastobitowa ALU współpracująca Z rejestrami wskaźnikowymi oraz rejestrami wewnętrznymi. Wszystkie rejestry i magistrale wewnętrzne układu wykonawczego SA 16-bitowe. Układ wykonawczy nie ma bezpośredniego kontaktu z magistrala zewnętrzna. Rozkazy są do niej przekazywane z bloku rejestrów FIFO

(First-In First-Out) zwanego kolejka rozkazów. Kolejka rozkazów jest zapełniana za pośrednictwem układu sprzęgającego BIU. Wszystkie wektory  adresowe generowane w obrębie układu wykonawczego są 16-bitowe, choć układ sprzęgający magistrali steruje dwudziestoma liniami adresującymi  1  MB  przestrzeni  pamięciowej.  Zadanie  układu  wykonawczego  jest dekodowanie i wykonywanie rozkazów gromadzonych w kolejce. W trakcie wykonywania rozkazów w układzie wykonawczym układ sprzęgający magistrali zewnętrznej otrzymuje zezwolenie na pobranie rozkazu następnego z pamięci programu. Gdy kolejnym bajtem w pamięci to dane, zostają one pominięte w operacji przesłania do kolejki rozkazów. Gdy zaś EU realizuje rozkaz skoku lub wywołania podprogramu, następuje wtedy wyzerowanie kolejki i pobranie za pośrednictwem BIU rozkazów z przestrzeni pamięci związanej z tym rozgałęzieniem.

            Układ wykonawczy zawiera:

·                  16-bitowa jednostkę arytmetyczno-logiczna,

·                  Układ sterowania z rejestrem rozkazów,

·                  Cztery 16-bitowe rejestry użytkownika: AX, BX, CX, DX;

·                  Lub cztery pary po 8 bitów: AL, AH, BL, BH, CL, CH, DL, DH (odpowiednio, L - młodszy,  H - starszy bajt);

·                  Cztery 16-bitowe rejestry adresacji:

·                  SP (Stack Pointer)                    - wskaźnika stosu,

·                  BP (Base Pointer)                     - wskaźnika bazy,

·                  SI (Source Pointer)                   - indeksowy zrółda danych,

·                  DI (Destination Pointer)            - indeksowy przeznaczenia danych,

·                  16-bitowy rejestr wskaźników (rejestr flagowy).