Wskaźnik istrukcji 8086

                        

          IP  (instruction pointer), zwany wskaźnikiem instrukcji lub wskaźnikiem rozkazów, jest odpowiednikiem licznika programu (PC) procesorów 8-bitowych. Zawartość wskaźnika rozkazów jest modyfikuje układ sprzęgający magistrali (BIU). Przed zapisaniem IP do stosu następuje modyfikacja jego zawartości, tak, aby po powrocie do tej lokacji zosta wskazany następny rozkaz w programie. W czasie normalnej pracy procesora IP zawiera offset adresu wskazujący kolejny rozkaz w segmencie programu.