/displaydns – zastosowanie narzędzia do sprawdzenia pamięci podręcznej komputera

ipconfig displaydnsZobacz także: Sprawdzanie IP ipconfig /all,  blokada erotyki, IP ręczne i DHCP, WiFi 2.4 GHz, konfiguracja routera, podziel Neostradę, założenie konta bankowego.

Co można? Można nawet po wykasowaniu wszystkich danych z przeglądarki zobaczyć, przynajmniej w znacznej części, które strony zostały odwiedzone na danym komputerze.

Co wykorzystano? Wykorzystano program ipconfig do wyświetlania konfiguracji interfejsów sieciowych komputera (ipconfig – jedno z zastosowań)

Jaki cel?
Celem zapamiętywania danych przeglądanych stron jest przyspieszenie działania połączeń ze stronami www. Jeżeli dana strona została odwiedzona, to komputer zapisuje adres url, ip itd. tej strony do lokalnego pliku hosts. Przy następnej próbie połączenia z tą stroną (lub każdą inną) komputer sprawdza plik hosts czy znajdują się w niej dane o przeglądanej stronie. Jeśli tak korzysta z tych danych nie łącząc się z serwerami DNS, jeśli nie, proces jest wykonywany (oczywiście w ułamku sekundy). Więcej na temat działania domen internetowych i serwerów DNS.

Jak użyć?
Instrukcje:
Dla Windows XP: kliknij „Start” następnie „Uruchom”. W polu tekstowym wyświetlonego okna wpisz: CMD w wyświetlonej konsoli wpiszipconfig /displaydns
Dla Windows Vista, 7: kliknij przycisk „Start”, następnie „Wszystkie programy”, dalej na „Akcesoria”, po czym kliknij polecenie „Wiersz polecenia” . W konsoli wpisz ipconfig /displaydns

Zobacz jak opróżnić zawartość pamięci podręcznej programu rozpoznawania nazw na kliencie DNS.

Powróć do: Naprawy komputerów - spis porad oraz wskazówek
Lektura: Microsoft o displaydns
Strona obejmuje zagadnienia: Jak zobaczyć pamięć podręczną DNS,  wyświetla zapamiętane tłumaczenia DNS->IP, naprawa i serwis komputerowy w Krakowie.